Metoda Cyriaxa

Metoda Cyriaxa

James Cyriax brytyjski ortopeda jako kontynuator dociekań J. Menella stworzyła na początku lat 30-tych XX wieku własną koncepcje leczenia manualnego. Stwierdziła on ze prawie 60% dysfunkcji narządu ruchu dotyczy tkanek miękkich.

 

James Cyriax brytyjski ortopeda jako kontynuator dociekań J. Menella stworzyła na początku lat 30-tych XX wieku własną koncepcje leczenia manualnego. Stwierdziła on ze prawie 60% dysfunkcji narządu ruchu dotyczy tkanek miękkich. Podczas badania radiologicznego dysfunkcje te nie zostają uchwycone na zdjęciach dlatego zaistniała konieczność stworzenia systemu badań, testów umożliwiających zdiagnozowanie uszkodzeń tkanek miękkich.
Podstawowy schemat postępowania z pacjentem wg metody Cyriaxa wygląda następująco:
wywiad- obserwacja- badanie funkcjonalne- badanie dotykowe
Warunkiem skutecznego leczenia dysfunkcji narządu ruchu za pomocą metody Cyriaxa jest skrupulatne przeprowadzenia wywiadu z pacjentem. Powinien on zawierać takie wiadomości jak czas i okoliczności w których nastąpiły dolegliwości bólowe, ich nasilenie i charakter, rejon w jakim odczuwane były dolegliwości w trakcie urazu oraz w trakcie wywiadu, porównanie objawów z poprzednich incydentów jeżeli takowe już miały miejsce.
Charakterystyczne dla metoda Cyriaxa jest masaż poprzeczny. Masaż poprzeczny stosowany jest głównie w leczeniu przewlekłych zapaleń przyczepów mięśniowych szczególnie w takich stanach jak zespół łokcia tenisisty. Masaż poprzeczny stosowany jest przez 20 minut, wykonuje się go z reguły 3 razy w tygodniu aż do usunięcia całkowicie dolegliwości bólowych. Może być także połączony z krioterapia oraz suchym igłowaniem lub terapią mięśniowo-powięziowych punktów spustowych.
Każda dysfunkcja w obrębie narządu ruchu wykazuje charakterystyczne dla siebie dolegliwości bólowe, dzięki temu można dostosować terapię do określonego schorzenia oraz rozpoznać fazę dysfunkcji.
W trakcie badania terapeuta obserwuje uważnie zachowanie pacjenta. Zwracając uwagę na postawę, nawyki ruchowe, zakres ruchomości oraz ewentualne wystąpienie objawów bólowych.

Metoda Cyriaxa ma zastosowanie w:

rwy kulszowej
bóli migrenowych
szumów w uszach
dolegliwości ze strony układu pokarmowego
kołatania serca
bóli pseudo-wieńcowych
zatwardzeń
zgagi
trudności z przełykaniem
stany lękowe
dyskopatii
zawroty głowy

rwa ramienna

zapalenie kaletki podbarkowej

metoda Cyriaxa