Metody leczenia

Każdy pacjent, który trafi do gabinetu przechodzi wstępną konsultację fizjoterapeutyczną.

Podczas konsultacji dokonywane jest badanie podmiotowe czyli wywiad z pacjentem, pytamy się o aktualne dolegliwości bólowe, choroby współistniejące np choroby serca, nadciśnienie, cukrzyca itp, dokonujemy analizy zdjęć RTG, TK, MRI. Następnie przystępujemy do badania przedmiotowego czyli pomiarów zakresu ruchomości, testowania mięśni,  badaniu stawów. Wszystkie dane zostają zapisane w karcie badania pacjenta w celu kontrolowania postępów w usprawnianiu.

W razie konieczności wysyłamy na konsultację ortopedyczna, neurologiczną do lekarzy  w celu weryfikacji i ewentualnej zmianie metody leczenia

Przedstawiamy możliwości metody leczenia ,  oraz plan następnych wizyt.

 

 

Piotr Zemła – ZnanyLekarz.pl